Dnevni red:

1. Otvoritev
2. Skupščina 19.4.2017 ob 18:00
2.1. Izvolitev organov skupščine
2.2. Glasovanje na skupščini
2.3. Dnevni red skupščine
2.4. Poročilo verifikacijske komisije
3. Letno poročilo 2016
4. Letni program dela in finančni načrt 2017

NA VRH