Izvršni odbor ŠD Trnovo je na svoji 2. redni seji dne 10. 05. 2022 sprejel sklep, da se skliče Občni zbor društva v četrtek, 26. 05. 2022, ob 12:30 na lokaciji društva Ziherlova 44 v Ljubljani. Na temelju potrjenega seznama članov IO ugotavlja, da je takih članov (ki se lahko udeležijo rednega Občnega zbora) na dan sklica 121.
Sklic občnega zbora in ostali dokumenti so dostopni na spletni strani v delu »Dokumenti«,»Občni zbor maj 2022« 

https://www.sd-trnovo.si/o-dru%C5%A1tvu/dokumenti/ob%C4%8Dni-zbor-maj-2022

NA VRH