Na občnem zbora društva je bilo izvoljeno vodstvo društva za mandate 2022-26. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Ovsenik Janez. Za člane izvršnega odbora Geršak Zmago, Gmajnar Boštjan, Kodrin Danilo, Rot Darjo, mag. Sodržnik Janez in Župevec Bojan. Za člane nadzornega odbora Kous Petra, Simončič Matej in Strajnar Martin. Za člane častnega razsodišča Korenčan Tomaž, Novakovič Sašo in Rupar Igor.

NA VRH