Komisija za odpiranje kandidatur za občni zbor društva se je dne 20. 01. 2022 sestala v prostorih društva in pregledala prispele kandidature.
Izvršni odbor ŠD Trnovo je na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel sklep o začetku postopka evidentiranja kandidatov za organe in funkcije - razpis za kandidaturo za predsednika društva in razpis za člane odborov društva ter o sklicu občnega zbora društva za dan 27. 01. 2022.
IO je na isti seji imenoval komisijo za odpiranje kandidatur, ki bodo prispele po pošti v sestavi: Zmago Geršak – predsednik, Danilo Kodrin – član in Boštjan Gmajnar – član.

Komisija za odpiranje kandidatur je ugotovila, da so v skladu z razpisom kandidatur z dne 18. 12. 2021 prispele naslednje kandidature:

za predsednika društva
1. Ovsenik Janez

za člane izvršnega odbora
1. Dobrila Jurij
2. Geršak Zmago
3. Gmajnar Boštjan
4. Kodrin Danilo
5. Rot Darjo
6. mag. Sodržnik Janez
7. Župevec Bojan

za člane nadzornega odbora
1. Kous Petra
2. Simončič Matej
3. Strajnar Martin

za člane častnega razsodišča
1. Korenčan Tomaž
2. Novakovič Sašo
3. Rupar Igor

V prilogi:
-program kandidata za predsednika ŠD Trnovo

NA VRH