Izvršni odbor ŠD Trnovo je na svoji 17. redni seji, dne 15. 12. 2021 sprejel sklep o Razpisu kandidatur za predsednika in člane odborov društva za mandat 2022-26.
Za funkcije lahko kandidirajo samo aktivni člani društva (t. j. člani s plačano članarino za tekočo sezono 2021/22).
Kandidati morajo kandidature poslati s priporočeno pošto s povratnico na naslov sedež društva: ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 44, 1000 Ljubljana
Kandidati lahko pošljejo svoje kandidature do vključno dne 13. 01. 2022. Občni zbor, na katerem se bo volili nov predsednik in organi društva, bo potekal dne 27. 01. 2022.
Vse kandidature morajo vsebovati ime in priimek, naslov in soglasje kandidata h kandidaturi za posamezni organ.
Kandidati za predsednika društva morajo priložiti tudi predlog programa dela društva za naslednje mandatno obdobje.

NA VRH