Izvršni odbor Športnega društva Trnovo je ugotovil, da je vse pripravljeno za novo sezono, ki se začne 6. 9. 2021. Urniki za novo vadbeno sezono so že objavljeni.

Za izvedbo nove vadbene sezone oz. osnovno delovanje društva in vzdrževanje infrastrukture bodo potrebna dodatna sredstva. Glede na to, da društvo ni prejemnik javnih sredstev in je delovanje odvisno od prihodkov iz tržnih programov in članarin je izvršni odbor sprejel sklep, da je članarina za aktivne člane društva v novi sezoni 120 evrov, vadnina pa se zniža za 20 evrov. Članarina se mora poravnati do 31. oktobra 2021.

Vadba in najem prostorov bo dostopna vsem udeležencem oz. uporabnikom, v skladu s sprejetim cenikom društva. Za udeležbo na programih ni potrebno biti aktivni član društva s plačano članarino.

NA VRH