Na podlagi 19. in 20. člena Statuta Športnega društva Trnovo

S K L I C U J E M O
Občni zbor Športnega društva Trnovo,
ki bo v sredo, 28. 04. 2021 ob 11:30 uri
v športnem parku Trnovo

 Predlagamo naslednji DNEVNI RED:

Sprejme se dnevni red:
1. Otvoritev
2. Finančno poročilo – potrditev Bilance stanja (BS) in Izkaza poslovnega izida (IPI) za leto 2020

 

Izvršni odbor
Športno društvo Trnovo

NA VRH